Sala wynajmowana.
Ilość miejsc w sali: 27

Sala wyposażona jest w plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi:

podręczniki, pomoce multimedialnePosiadamy program do prowadzenia wykładów

Dysponujemy 4 stanowiskami komputerowymi, w tym 4 z programem do testowania (egzamin wewnętrzny), 4 z możliwością indywidualnej nauki przepisów.

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: klimatyzację, palarnię w pomieszczeniu obok, dostęp do WC,