Zajęcia teoretyczne odbywają się w przestrzennej sali w pełni wyposażonej w najnowsze pomoce dydaktyczne. Dzięki multimedialnemu wyposażeniu, wykłady są prowadzone w sposób ciekawy, przystępny i skuteczny.

Sala wyposażona jest w plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi: podręczniki, pomoce multimedialne

Posiadamy program do prowadzenia wykładów

Dysponujemy 5 stanowiskami komputerowymi, w tym 5 z programem do testowania (egzamin wewnętrzny), 5 z możliwością indywidualnej nauki przepisów.

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: klimatyzację, palarnię w pomieszczeniu obok, dostęp do WC.

Dokładniejsze informacje o naszej sali wykładowej oraz zdjęcia znaleźć można na naszej nowej witrynie www.oskjuvex.pl

Nasze sale wykładowe

Nazwa Opis Adres OSK
Sala wykładowa Szkoła Podstawowa 151 / Gimnazjum nr.23
Firma Handlowo Uługowa JUVEX Jerzy Słupek